Lezing: Van wie is de natuur nu eigenlijk?

maandag 3 februari 2020
19:30 - 21:30

Locatie Bibliotheek Nijkerk
Categorie Volwassenen
Tags lezing vun
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Lezing: Van wie is de natuur nu eigenlijk?

Verzorgd door VUN

"Van wie is de natuur nu eigenlijk?"

Voor het beantwoorden van deze vraag neemt Matthijs Schouten de luisteraars mee naar diverse culturen en godsdiensten, waarin mensen zich verschillend verhouden tot hun leefomgeving.

Vanaf de jaren zeventig van de vorige eeuw, de tijd waarin we ons ervan bewust werden hoe ver de invloed van de mens op de natuur kan reiken, is de houding die de mens naar de natuur inneemt een belangrijk thema van onderzoek geworden.

Milieufilosofen brachten het begrip grondhouding naar voren. In een grondhouding ligt besloten hoe we onszelf in relatie tot de natuur zien en hoe we vinden dat we met de natuur dienen om te gaan. Vinden we dat we over de natuur moeten heersen? Dat we eigenaar van de natuur zijn? Of rentmeester? Of een partner? Grondhoudingen verschillen tussen mensen onderling en ook tussen culturen en religies.

De lezing gaat in op verschillende typen grondhoudingen en onderzoekt de relatie tussen een grondhouding en de dagelijkse handelingspraktijk.

Zo helpt Matthijs zijn hoorders bewust te worden, hoe zij zelf tegenover de natuur staan. In deze tijden, waarin natuur en milieu zo onder druk staan, is deze lezing een must voor ieder die deze Aarde een warm hart toedraagt.

Kosten: €7,50 per persoon, aanmelden bij de VUN

Logo VUN