VUN Lezing: Levenstestament

maandag 21 februari 2022
19:30

Locatie Bibliotheek Nijkerk
Categorie Volwassenen
Tags vun
Download Toevoegen aan agenda
Terug

VUN Lezing: Levenstestament

Verzorgd door VUN

Wellicht heeft u weleens nagedacht over wat er gebeurt wanneer u een zwaar ongeluk krijgt, ernstig ziek wordt of gaat dementeren? Wie kan dan uw wensen op medisch gebied kenbaar maken aan de behandelend arts? Wie regelt voor u het beste verzorgingshuis of uitstekende particuliere zorg? Hoe en door wie wordt uw vermogen goed beheerd? Hoe wordt uw onderneming voortgezet?

Wat gaan we deze avond doen?

Een levenstestament opstellen kan verstandig zijn. In uw levenstestament wijst u één of meerdere personen aan die u onvoorwaardelijk vertrouwt. U geeft aan hen een volmacht om uw wensen op medisch gebied kenbaar te maken en om goede zorg te organiseren. Daarnaast geeft u volmacht om uw vermogen te beheren, waarbij u uitgebreide instructies kunt geven over de wijze waarop dit dient te gebeuren.

Wanneer u voor één van voornoemde situaties niets heeft vastgelegd is het bijna altijd noodzakelijk dat de Kantonrechter een mentor, bewindvoerder of curator benoemt.

Tijdens deeze avond komen onderwerpen aan bod als:

 • Wat is precies bewind, mentorschap en curatele?
 • Wat kan geregeld worden in een levenstestament?
 • Wie kiest u als gevolmachtigde(n)?
 • Wanneer gaat de volmacht in?
 • Wat mag de gevolmachtigde wel / niet namens u doen?
 • Welke medische wensen heeft u?
 • Wat gebeurt er met het huis / de inboedel / de auto?
 • Zijn schenkingen toegestaan?
 • Hoe zit het met de eigen bijdrage in de zorginstelling?
 • Kunt/Mag u nog wat regelen als de diagnose ‘Alzheimer’ al gesteld is?
 • Wie toetst wilsbekwaamheid?
 • Waar zegt de gevolmachtigde ‘ja’ tegen?
 • Waar moet de gevolmachtigde verder op letten?
 • Wanneer eindigt de volmacht?

Wilt u hier meer over weten? Dan zien we u graag op maandag 21 februari 2022. Prijs: €8,50 p.p. Aanmelden kan via de VUN, klik hier.