Geschiedenis en Fauna van Arkemheen

woensdag 27 februari 2019
19:30 tot 21:30

Locatie Bibliotheek Nijkerk
Categorie Volwassenen
Tags ivn lezing
Prijzen
  • Aanmelden gratis
Download Toevoegen aan agenda
Terug

Geschiedenis en Fauna van Arkemheen

Lezing door Wim Smeets i.s.m. IVN. Geniet deze avond van twee bijzondere presentaties over de polder Arkemheen.

Geschiedenis van Arkemheen
De eerste lezing bevat de geschiedenis vanaf de Weichsel-ijstijd (70.000-10.000 BC), de begroeiing daarna en de eerste bewoning (2.700 BC) tot ongeveer de negende eeuw. Door de stijging van de Noordzee verdwenen de bewoners en ze kwamen pas veel later weer terug. Rond 1300 werd er een verhoging, een soort dijk gebouwd en deze werd in het begin van de 17e eeuw versterkt, eerst met palen (in 1613) en daarna in 1743 met stenen. De ontginning geschiedde door uitgraving van de uitwatering-geulen die op natuurlijke wijze waren ontstaan toen het nog een getijdengebied was. Er heeft nooit ruilverkaveling plaatsgevonden zodat nu nog steeds de sloten meanderend zijn.

Vanaf 15 januari 2014 wordt in de winterperiode het waterpeil twee maanden lang in Arkemheen verhoogd, hetgeen enorm veel vogels aantrekt.

Na de pauze komt de dierenwereld van de polder Arkemheen aan bod.

De fauna van Arkemheen
Via de in de polder levende vogels en zoogdieren neemt Wim u mee langs soorten die leven in Arkemheen. Naast minder bekende soorten als waterral en porseleinhoen komen ook de imponerende zeearend en de in het verborgen levende roerdomp in beeld. In de presentatie komen ook opnamen uit de polder van reeën, vossen en wezeltjes.

Deze datum is volgeboekt